De rode knop: deal or no deal?

Zelf houd ik echt van de zondagavond: de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Een bekend televisie-incident van hen, is het moment dat een finalist in 2013 ‘per ongeluk’ op de rode knop drukte en hiermee een deal sloot voor 125.000 euro. Hij gaf hierna aan dat hij een vergissing maakte, maar de notaris liet niet toe het spel verder te spelen. Achteraf bleek dat de finalist de koffer had waarin 5 miljoen zat, en sleepte hij de producent Endemol voor de rechter. Kwam er door het drukken op de rode knop een overeenkomst tot stand tussen de finalist en Endemol?

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding hiervan. Daarbij is het van belang dat de wil overeenstemt met de verklaring van de persoon die de overeenkomst aangaat. Wanneer de wil en de verklaring te ver uit elkaar liggen, dan komt er geen overeenkomst tot stand. Dit geldt alleen niet indien er sprake is van een situatie waarin iemand er gerechtvaardigd op mag vertrouwen dat de wil en de verklaring wél met elkaar overeenstemmen.

Procedure

De finalist was van mening dat zijn wil niet overeenstemde met zijn verklaring. Hij wilde het bod van de bank niet aanvaarden en was van plan om door te spelen, maar vanwege de zenuwen drukte hij per ongeluk op de rode knop. Daarnaast deed hij een beroep op wanprestatie. De precieze betekenis van het drukken op de rode knop, zou volgens hem niet duidelijk in de spelregels naar voren komen. Hij spande een procedure aan bij de rechtbank Amsterdam.

De rechtbank

De rechtbank Amsterdam gaat hier niet in mee. Het zou juist een spel betreffen waarin het beheersen van de zenuwen een grote rol speelt. Onder druk moeten presteren brengt automatisch met zich mee dat onder die druk onjuiste beslissingen kunnen worden genomen. Indien een finalist daar steeds op zou kunnen terugkomen, zou dit volstrekt in strijd zijn met de geest van het spel. De rechtbank Amsterdam maakte onderscheid tussen gebrekkige wilsuitingen in het normale handelsverkeer en in sport en spel. Gebrekkige wilsuitingen in sport en spel zijn volgens de rechtbank ‘’all in the game’’.

Ook het beroep op wanprestatie gaat niet op bij de rechtbank. Dat de functie van de rode knop niet expliciet in de aan hem uitgereikte spelregels stond vermeld, maakt niet dat het drukken daarop niet als beslissend moet worden beschouwd. Een regel hoeft immers niet geschreven te zijn om van kracht te zijn.

Het gerechtshof

Het gerechtshof Amsterdam sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank, maar voegt nog iets toe. Het hof is van mening dat de wil van de finalist om in te gaan op het bod van de bank, kenbaar werd gemaakt door op de rode knop te drukken. Dit is immers wat voortvloeit uit de regels van het spel. Endemol mocht er in gerechtvaardigd vertrouwen vanuit gaan dat het drukken op de rode knop overeenstemt met de wil van de finalist om het bod te aanvaarden.

Lees de uitspraak van het gerechtshof hier.

Conclusie

Uit deze zaak kunnen we afleiden dat, ondanks de wil en de verklaring niet met elkaar overeenstemmen, er toch een rechtsgeldige overeenkomst tot stand kan komen. Er dient dan sprake te zijn van gerechtvaardigd vertrouwen dat de wil en de verklaring in overeenstemming zijn. Een fout kan snel gemaakt worden, maar dit kan soms het risico van het spel zijn.

Is jouw wederpartij van mening dat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen? Ben je benieuwd of je van een overeenkomst af kan komen of wordt er een beroep gedaan op wanprestatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen je graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *