Duister za(a)kje leidt tot ontslag: kruiden of drugs?

De kantonrechter van de rechtbank in Rotterdam boog zich enige tijd geleden over een ontbindingsverzoek dat was ingediend tegen een medewerker van een casino. De aanleiding van het ontbindingsverzoek was dat de werknemer tijdens werktijd een zakje drugs in ontvangst zou hebben genomen. Het casino beëindigde hierdoor het dienstverband van de werknemer. Hoe dit verliep lees je in deze blogpost.

Rozemarijn

De werknemer was ruim vier jaar in dienst bij het casino. Dat het kleine en doorzichtige zakje werd overgegeven, was vastgelegd op camerabeelden. De werknemer stelde echter dat hij inderdaad een zakje aannam van een klant, maar dat hier rozemarijn in zat! Hij dreef naast zijn werkzaamheden bij het casino namelijk een online groente- en fruitwinkel en was in het kader hiervan op zoek naar goedkope ‘handel’.

Volgens de werknemer was er geen reden om het dienstverband te beëindigen en hij vorderde tewerkstelling. Mocht de kantonrechter wel overgaan tot ontbinding, dan vond de werknemer dat hem een transitievergoeding en billijke vergoeding verschuldigd was.

Wat vond de kantonrechter?

De kantonrechter vond het verhaal van de medewerker zeer ongeloofwaardig. Daarnaast was te zien op de camerabeelden dat de klant om zich heen keek en vervolgens heel voorzichtig het plasticzakje uit zijn broekzak haalde. De werknemer nam het zakje aan, waarna hij zijn hand op het zakje hield en het direct wegstopte. Daarnaast maakte de werknemer een zenuwachtige indruk.

Tevens is gebleken dat de online groente- en fruitwinkel helemaal geen rozemarijn verkoopt. Dit maakt dat de kantonrechter het verhaal van de werknemer niet geloofwaardig vindt en vooralsnog bewezen acht dat er drugs in het zakje zat. Wel biedt de rechter de werknemer de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren.

Als de werknemer er niet in slaagt om tegenbewijs te leveren, oordeelt de kantonrechter dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter is van mening dat de aard van de werkzaamheden in het casino met zich meebrengt dat een hoge mate van integriteit en betrouwbaarheid onmisbaar is. Tevens staat in het personeelshandboek van het casino aangegeven dat het bezit en/of gebruik van alcohol en drugs tijdens werktijd een ernstige overtreding vormt, en dat dit onherroepelijk leidt tot beëindiging van het dienstverband. Daarnaast overweegt de kantonrechter dat er ook sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, zodat ook op die grond tot ontbinding kan worden overgegaan. De werkgever is dan ook geen transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Lees de uitspraak hier.

Ben je van plan een ontbindingsverzoek tegen een werknemer in te dienen? Heb je een ander geschil als werkgever of werknemer? Neem contact met ons op! Wij helpen je graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *