Advies burenrecht

In het burenrecht gaat het om de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren, huurders en pachters van naburige erven. De wetgeving hiervan is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en is in het leven geroepen om te zorgen dat men rekening met elkaar houdt.

Hoewel de naam van naburige erven doet vermoeden dat het gaat om aan elkaar grenzende erven, hoeft dit niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat iets of iemand bij of rond een erf hinder veroorzaakt bij een ander dat niet aangrenzend is. Uw buren kunnen u tot hinder zijn. Indien u dit als overlast ervaart, kunnen wij iets voor u betekenen. U zou hierbij kunnen denken aan de volgende situaties:

  • Geluids- en stankoverlast;
  • Over de erfgrens hangende beplanting;
  • Te hoge of te dichtbij hangende beplanting;
  • Aflopend water van buren in uw tuin;
  • Overbouw;
  • Dreigende instorting.

Procedure burenrecht

De procedure met betrekking tot het burenrecht vindt plaats bij de kantonrechter. Mocht blijken dat er geen buitenrechtelijke oplossing mogelijk is, kunnen wij voor u een procedure aanhangig maken om uw gelijk te vorderen.

Jurist burenrecht

Heeft u juridisch advies nodig op het gebied van burenrecht omdat u in een conflict verkeert met uw buren? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij nemen de tijd om naar u te luisteren en geven u bij het eerste (gratis) juridisch advies een inschatting van uw kansen.

Laat ons u helpen

Heeft u een juridisch probleem? Laat het ons weten en wij gaan voor u aan de slag.