School aansprakelijk wanneer leerling zijn pink verliest?

Rond deze periode van vorig jaar boog de kantonrechter van de rechtbank Overijssel zich over een nare gebeurtenis. Tijdens het buitenspelen verloor een 8-jarig jongetje zijn pink na een ongeluk met een putdeksel. Is de school verantwoordelijk?

Wat is er gebeurd?

Op 29 mei 2015 speelde een klas buiten op het schoolplein van een school in Zwolle. Als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden kwam een putdeksel – gelegen op het schoolplein – terecht op de pink van een leerling, waarna de pink geamputeerd moest worden. De ouders van het jongetje zijn van mening dat de school verantwoordelijk is voor dit voorval en zij stellen de school aansprakelijk voor zowel de materiële als de immateriële schade als gevolg van het ongeluk. Zij zijn van mening dat de school onrechtmatig handelde, omdat de school niet voor de juiste veiligheidsmaatregelen zou hebben gezorgd.

Het Kelderluik-arrest

Het Kelderluik-arrest is één van de bekendste arresten van Nederland. Het gaat hier om ‘onrechtmatige gevaarzetting’ waarbij de Hoge Raad in 1965 een aantal criteria vast heeft gesteld aan de hand waarvan gemeten kan worden of er sprake is of kan zijn van een onrechtmatige daad bij gevaarzetting. De volgende vragen dienen gesteld te worden:

1. Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht worden genomen?;

2. Hoe groot is de kans dat uit die onoplettendheid en onvoorzichtigheid ongevallen voortkomen?;

3. Wat is de ernst van de mogelijke gevolgen?;

4. Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen maatregelen die het ongeval hadden kunnen voorkomen?

Onrechtmatige gevaarzetting

Maar wanneer is er sprake van nalatigheid als onrechtmatige gevaarzetting? Volgens vaste rechtspraak is dit het geval wanneer iemand voor een ander een gevaar in het leven roept. Enkel en alleen de mogelijkheid dat een gedraging tot schade leidt, maakt nog niet dat die gedraging als onrechtmatig kan worden gezien. Of er daadwerkelijk sprake is van gevaarzetting, wordt door de rechter beoordeeld aan de hand van de door de Hoge Raad opgestelde criteria, zoals hierboven opgesomd als vragen.

Ook het juist niet-ingrijpen kan schadelijke gevolgen hebben. Dit wordt ook wel ‘zuiver nalaten’ genoemd. Zuiver nalaten kan pas in uitzonderlijke gevallen onrechtmatigheid opleveren. Het nalaten is namelijk pas onrechtmatig op het moment dat het betreffende gevaar doordringt tot het bewustzijn van degene die nalaat of niet ingrijpt.

Zuivere nalatigheid in de casus?

In de casus van het 8-jarige jongetje verwijten zijn ouders de school dat de school de putdeksel niet had laten vastzetten door de gemeente. Als de school dit wel gedaan had, dan had de pink van hun zoontje niet onder de putdeksel kunnen komen en was hij zijn pink niet kwijt geweest.

De ouders verwijten de school dus nalatigheid. De rechter oordeelt echter dat er geen sprake is van zuivere nalatigheid. Wil er sprake zijn van onrechtmatige nalatigheid, dan moet de school zich er bewust van zijn dat de putdeksels een potentieel gevaar vormen, of dient het gevaar kenbaar te zijn. De rechter oordeelt dat van beide gevallen geen sprake is en de ouders worden in het ongelijk gesteld.

Lees de uitspraak hier.

Conclusie

Onrechtmatigheid bij gevaarzetting is niet altijd te wijten aan het veroorzaken van een gevaarlijke situatie. Er kan ook sprake zijn van nalatigheid, zoals gesteld werd in deze casus. Echter dient gevaarzetting in de vorm van nalatigheid weer aan andere vereisten te voldoen, wil er sprake zijn van onrechtmatige en zuivere nalatigheid.

Ben je aansprakelijk gesteld wegens gevaarzetting? Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *